ACT//CREATE

KREATIV IDENTITETS UDVIKLING


Udarbejdelse af kreative tankeprocesser til en konkret tanke eller i en længere proces, hvor der ønskes input og vejledning i hele forløbet. Et mix af learning and doing, hvor processen frembringer den bedste kreative produktion – kort sagt skaber vi processen sammen med jer.


Business Potentialeprogram 

Programmet tilpasses over en aftalt periode med input, workshops, teamsupport, opsummering og evaluering. Der sammensættes et individuelt og skræddersyet program til den konkrete organisation.

Konceptudvikling og personaleindblik med workshops og værktøjer tilrettet jeres virksomhed. Der vil i forløbet arbejdes med både interne og eksterne processer. 

I ender ud med et 360° indblik og bevidsthed hvad angår organisationens interne og eksterne processer. Et intenst boost som styrker hele virksomheden og ruster jer til at gennemføre beslutninger. Programmet løfter til vækst og fremdrift på en måde, så organisationen efter processen er selvkørende og bedre stillet.

Programmet er et forløb der starter fra 6 mdr. og frem, alt efter organisationens størrelse og opgavens omfang. Dette klarlægges inden opstart, og der vil blive udfærdiget et overblik til virksomheden.

Kontakt for mere information om et individuelt program sammensat til din organisation


Kreativ jumpstart

Brainstorm  med sparring og rådgivende indspark til det videre forløb. Få den bedste start med dit projekt eller ide. Med et kreativt twist og indspark til opgaven, er du sikret et godt fundament til den videre planlægning. 

Alle vinkler og potentialer kommer i spil, og giver følelsen af at have tillid til egen proces.

Der udregnes en timepris

Udarbejdelse af visuel identitet eller prospekt. Tilbud gives efter opgavens omfang.

Koncept workshop

Indledende koncept workshop 4 timer (uden efterfølgende tilretninger)

En ide eller et projekt der skal til at tage form. Konceptet bearbejdes med forskellige værktøjer i løbet af denne konceptudviklingsproces, og man går hjem med konkrete modeller til videreudvikling.

Max 10 deltagere (ved flere deltagere beregnes en deltagerpris). 

Kr. 8.250,- ex moms

Udarbejdelse af visuel identitet. Tilbud gives efter opgavens omfang.

Action Workshop

Heldags workshop med afsluttende opsummering 8 timer

Ønske om en specifik destination, hvor dagens forskellige oplæg, kreative workshop og fællesskab er kernen i et fælles mål med alles deltagelse. Workshoppen afholdes enten ude eller i vante omgivelser. Workshoppens opbygning og metoder udarbejdes efter et planlægningsmøde med en evt styregruppe eller ledelse.

Max 10 deltagere. (ved flere deltagere beregnes en deltagerpris).

Pris: Kr. 16.500 ex moms


Identitets Sparring & fastholdelse

10 timer

Få konkret sparring når der skal tages beslutninger der vedrører værdier, kultur og branding. Dette kan være interne processer så som ansættelse, samtaler og det kan også være NEXT STEP, og at få overenstemmelse mellem tanker og fornemmelser. Materialer til visuel identitet fastholdes og skaber rød tråd i forhold til helheden og produceres af vores grafiske team, med Navigazion som tovholder - Grafiske opgaver kan trækkes af de 10 timer.

Pris: Kr.  6.250,- ex moms

Prospekt

Er du i en situation, hvor det kunne være godt at have en oplæg i hånden, som har en beskrivelse og som danner rammen om din ide eller dit projekt, så kan vi udarbejde et oplæg til fremvisning og til brug for at højne selve tanken. 

For at udarbjde et prospekt til netop dit projekt, aftaler vi først et møde, hvor vi samler alle data og ideer. Dernæst laver vi et grafisk oplæg, der indeholder alle disse data og beskrivelser. Du modtager filen som en pdf - skal det trykkes kommer der en merpris på dette.

Pris: fra kr.  2.500,- ex moms

Logo_400pxpng

Tel: +45 2391 2594 · Mail:  act@navigazion.com · www.navigazion.com