TILMELD PROGRAMMET NU

NAVIGAZION arbejder med virksomhedsdesign - fra inderst til yderst. Vi har tre kerneydelser der dækker hvert sit område, og som samlet skaber helhed i forståelsen af det fundament både mennesker og virksomheder bør bygges på. Navigazion er et partnerskab mellem Ghita Kuhlmann og Birgitte Pliniussen, hvor vi kobler vores viden sammen fra undervisning, bureauerfaring, ledelse, HR, markedsføring, design og konceptudvikling til en grundforståelse af balance og helhed i intern og ekstern virksomhedsdesign.

SHARE Vi deler ud af erfaring og viden i vores PEPTALKS (foredrag), kurser og forløb.
CREATE Virksomhedsdesign med værktøjer og processer for vedligeholdelse af identiteter.
PERFORM Programmer med sparring, værktøjer og vejledning både til virksomheder og personlig brug

KOMMENDE FOREDRAG, KURSER & PROGRAMMER

Hvordan kommer der ensartethed og genkendelighed i din virksomhed? Det er selvfølgelig vigtigt at identiteten og du er på plads, men derfra og så til at få den i spil, kan godt være lidt uoverskueligt. Med det her kursus, får du værktøjer til at arbejde med branding og identitet på en måde, hvor du kan gøre det meste selv.


Opstarter den 20. august med læring og viden omkring intern og ekstern ledelse. Programmets metode er unik og særlig udviklet til at forstå at balancere som mennesker der skal lede sig selv og andre .Programmet vil hjælpe dig med at blive en endnu bedre leder ved at opnå balance i dig selv. Det giver mere ro i dit liv, og du kan dermed bidrage med en fornemmelse af stabilitet og overblik på din arbejdsplads, selvom der sker konstante forandringer i vores omverden.


8 moduler med forskellige overskrifter indenfor virksomhedsdesign. Når vi taler om virksomhedsdesign - så sammenkobler vi VIRKSOMHED og DESIGN. Begge dele har en intern og ekstern funktion, og når de kobles sammen forstår man helheden.
Modul 1 - Opstart af virksomhed
Modul 2 - Marketing og identitet
Modul 3 - Grafisk design
Modul 4 - Website
Modul 5 - Nyhedsbreve og formler
Modul 6 - Brainstorms og workshops
Modul 7 - Sociale medier
Modul 8 - PræsentationKøb bogen 

- Lederen i balance


En lille inspirationsbog med plads til egne noter. Bogen er forfattet af Ghita Kuhlmann og er udarbejdet til at inspirere sig selv til selvledelse eller at lede andre bedre. Den indeholder mange års viden, erfaring og op til flere undervisnings metoder og systemer, komprimeret til netop denne tankegang og ledelsesforståelse. Alle ønsker at have balance, men hvordan når man dertil? Bogen bruges i undervisningen til LEDEREN I BALANCE, hvortil der også foreligger en helt ny metode og teknik for at kunne finde balancen. 


Vi hjælper jer med at sikre, at udgangspunktet er optimalt. Ruten er korrekt, skibet passer til formålet, personalet er det rigtige, og kaptajnen står sikkert ved roret – klar til at tage de bedste beslutninger selv med kort varsel.  I vores værktøjskasse har vi forskellige metoder til processen. Der er ikke to ens tilfælde – så vi sammensætter dette ud fra hver enkelt specifik situation.

Ghita Kuhlmann


Identitet handler om helhed og samspil og om at forstå processer og ikke mindst have tillid til dem. Kreative workshops og brainstorms er med til at spotte den næste destinationer og få gang i nye processer. Lad os være jeres sparringspartner i personlige og organisatoriske udviklingsprocesser og gør jeres identitet tydelig og ikke mindst implementeret.

Birgitte Pliniussen

Logo_messingupay_300png

Tel: +45 2391 2594 · Mail:  act@navigazion.com · www.navigazion.com