HVEM SPARRER DU MED, NÅR DU FØLER DIG UDFORDRET?

...eller bare har brug for at få vendt nogle tanker/idéer? Hvordan sikrer du dig, at du har det bedst mulige beslutningsgrundlag, inden du gør noget?

 

Er fundamentet holdbart? Med intuitiv sparring og kommunikation skaber vi overblik og forståelse. Med det rette udgangspunkt er der stillet skarpt på destinationen, og processen føles klar og sikker.


Selvom du selv har en gennemarbejdet strategi og fastlagte mål, så kan der opstå uforudsete ting i din proces, personlig såvel som organisatorisk. Det er rimeligt overskueligt at tegne en planlagt rute ind på et kort – og det er først, når der sejles derudaf, at udfordringerne opstår og du opdager noget du har glemt eller noget du sket ikke har overvejet. En organisation består af mange lag, og det gør mennesker også. Uden mennesker er der ingen organisation, så derfor er der en cirkulær sammenhængskraft, som er fundamentet i enhver organisation. Ved at arbejde i alle lagene - det vil sige på alle niveauer på samme tid og forstå den inderste kerne, kan fundamentet blive så stærkt, at der kan bygges ovenpå. 

Et skrøbeligt fundament vil briste - vores opgave er at spotte om der skal renoveres - eller om der skal bygges et helt nyt? Vi vil sammen med jer sikre,  at udgangspunktet er optimalt. Ruten er korrekt, skibet passer til formålet, personalet er det rigtige, og kaptajnen står sikkert ved roret – klar til at tage de bedste beslutninger selv med kort varsel. Det er her vi er jeres navigatører på rejsen.  I vores værktøjskasse har vi forskellige metoder til processer indenfor vores kerneydelse som kort og godt er "KOBLING". Vores fineste opgave er at forstå jeres sammensætning, og spotte hvilke indsatser det kræver for at vende skuden eller at holde skibet på rette kurs.Køb bogen - Lederen i balance


En lille inspirationsbog med plads til egne noter. Bogen er forfattet af Ghita Kuhlmann og er udarbejdet til at inspirere sig selv til selvledelse eller at lede andre bedre. Den indeholder mange års viden, erfaring og op til flere undervisnings metoder og systemer, komprimeret til netop denne tankegang og ledelsesforståelse. Alle ønsker at have balance, men hvordan når man dertil? Bogen bruges i undervisningen til LEDEREN I BALANCE, hvortil der også foreligger en helt ny metode og teknik for at kunne finde balancen.


 


Vi hjælper jer med at sikre, at udgangspunktet er optimalt. Ruten er korrekt, skibet passer til formålet, personalet er det rigtige, og kaptajnen står sikkert ved roret – klar til at tage de bedste beslutninger selv med kort varsel.  I vores værktøjskasse har vi forskellige metoder til processen. Der er ikke to ens tilfælde – så vi sammensætter dette ud fra hver enkelt specifik situation.

Ghita Kuhlmann


Identitet handler om helhed og samspil og om at forstå processer og ikke mindst have tillid til dem. Kreative workshops og brainstorms er med til at spotte den næste destinationer og få gang i nye processer. Lad os være jeres sparringspartner i personlige og organisatoriske udviklingsprocesser og gør jeres identitet tydelig og ikke mindst implementeret.

Birgitte Pliniussen

Logo_messingupay_300png

Tel: +45 2391 2594 · Mail:  act@navigazion.com · www.navigazion.com