KONCEPTUDVIKLING

Jeg samarbejder og skaber inddannelse med dem som ønsker at gøre en forskel eller som gerne vil gøre noget på en ny måde, for at tage ansvar for en retning og et grundliggende værdigsæt, som tages seriøst. Opgaverne og læringen kan være alt fra intern kulturadfærd til konkret viden om energi og hvordan det kan omsættes merværdi for alle og sig selv.

INTUITIV VIDEN OG LÆRING I ERHVERVSLIVET

Tiden er inde til forandring i virksomheders tilgang til sig selv i de øvre systemer og organisationer, fra medarbejder til ledelsesniveau. Verden er i forandring og mennesker er klar til at gøre noget på EN NY MÅDE! Give ud af viden om energi og hvordan den omsættes til helhed. I organisationer taler man ofte om visioner og målsætning, men i virkeligheden har man brug for ansvar fra den enkelte og at den enkelte iøvrigt ELSKER sit liv - for er de i ubalance, så trækkes det med ind alle steder i personens liv - altså også i din virksomhed. Samtidig er der brug for at kunne få viden onde indre mekanismer alle mennesker består af. Vi har aldrig passet i kasser, vi er blevet puttet ned i dem, og det har aldrig virket - og kommer ikke til det. Så hvorfor så ikke bruge energien og økonomien til noget der skaber ringe og som kan MERE? 

WORKSHOP // TEAMDAG

Få faciliteret en workshops eller hele forløb og dage, der tager udgangspunkt i jeres retning og udvikling, så kan mine kompetencer som konceptudvikler implementeres i jeres tænkning. Det kan være et indspark til en medarbejderdag eller interne workshops, hele dage med facilitering af intern og ekstern identitet, eller det kan gøres som et inspirations/motivations oplæg. Jeg arbejder med både intern og ekstern identitet, hvilket er genialt at få koblet - helt generelt. Jeg laver lege, brainstorms, kreativ tænkning og supplere med mit gode humør og mod til blot at tage tingene som de kommer. Alt dukker op af en årsag, og er det vigtigt så tager vi det med i processen.

PROGRAM

Et længere forløb i et udviklingskoncpet, hvor der er flere parametre der skal justeres og tænkes i ny retning. Her kan en plan omfatte flere led af organisationen.
Er opgaven for stor til mig alene, vil jeg hente forstærkning og tage flere energiarbejdere med i opgaven. Det kan også være at deres kompetencer og evner er et godt match til helhedstanken og hele den retning der grundliggende ønskes.

INTUITION TIL:

 • Børn og unge området
 • Ledelses udvikling
 • Medarbejder pleje / trivsel
 • Bestyrelses kontakt
 • Ejerforhold
 • HR afdeling / AKT mv


FACILITERING AF:

 • Branding identitet
 • Teamwork/building
 • Ny retning - konceptudvikling
 • Intern kultur og adfærd
 • Indre og ydre identitet


KOM I GANG

 • Kontakt mig om jeres ide/tanke
 • Jeg tuner ind i jeres behov
 • Vi laver en plan og en pris
 • I modtager et tilbud
 • Jeg sørger for materiale
 • Vi ses som aftalt

ER I NYSGERRINGE PÅ MIN KOBLING MELLEM DET INTUITIVE OG MIT VIRKE SOM GRAFISK DESIGNER OG UDVIKLER, SÅ KONTAKTER I BARE....