DNA PROFIL

ORGANISATIONENS KULTUR, AMBASSADØRERER OG PROFIL

Potentiale program  til virksomhed/organisation med fokus på at opretholde eller ændre profil. Passer ydre rammer og profil med den interne kultur og omvendt - og i så fald, hvad skal der til for at det er synkront.

Alle i organisation kan i princippet have gavn af vores metoder og indblik i markedføring, profil og generel "sundhed". Vi kigger ikke kun ét sted, for at skubbe til potentialet, vi tager en 360° drejning rundt i organisationen eller afdeling for at få en fornemmelse af energien. Der er en sammenhængskraft mellem det der sker internt i organisationen og det som sendes ud. Er der noget som helst der ikke giver mening, er der et potentiale der kan øges eller forbedres. Hvis folk der kommer udefra som eventuelt kunne være kunder har en helt anden oplevelse end forventet, så er der også et clash der bør undersøges. Som udgangspunkt er det altid en god ide at klæde organisationens ledere, marketing, mellemledere, ejere – eller dem man mener har til opgave at løfte virksomhedens profil, godt på til at spotte ned gennem organisationen og kunne implementere metoder og værktøjer, som skaber en stabil platform. Stil jer selv spørgsmålet:  ”hvad ville være det allerbedste, der kunne ske i organisationen lige nu”? Hver virksomhed, vil stå med hver deres ønske og drømmescenarie, og det vil derfor være en individuel proces.

INDHOLD


Autentisk brandingprofil

Virksomhedens visuelle profil kontra interne miljø vejes og måles, som værktøj til at forstå virksomhedens kultur - og deraf kulturbærere/ambassadørere.

Sundhedsmiljø i krop, sind & sjæl

Hvordan trives menneskene omkring organisationen? Er der ubalancer og disharmoni som skaber en smittende adfærd? Dette kan både være positivt og negativt.

Værktøjskassen

Der sammensættes en værktøjskasse med forskellige tiltag, øvelser, indblik til organisationen/afdelingen.

Interne konsultationer

Er der brug for at der arbejdes med menneskernes helhed. Det vil sige deres psyke, mentale og fysiske tilstand, kan vi implementere samtaler i jeres organisation eller online, som støtter medarbejderne i sund trivsel.

Powerbank

Navigazion er den inspirationsbank og adgang til at skabe det powerfulde mandskab, der vil gå igennem ild og vand for jeres brand og jeres kultur. 

Teamwork

Jeg samarbejder med mit eget team, for at sammensætte de bedste til sådan en helhedsopgave. Det er mig I kontakter og kommunikerer med - altid. Programmet vil være specificeret med de de opgaver som kræver en ekstern konsulent igennem mit team.

BIRGITTTE PLINIUSSEN

HVORDAN KOMMER VI I GANG - TÆNKER DU SIKKERT?


Det er som sagt meget individuelt, hvilke områder en organisation har brug for at få indblik i eller overblik over. Mange afdelinger arbejder i mange retninger, og så det kan være svært at få implementeret profilen optimalt. Jeg vil udarbejde en profil af jeres profil - det vil sige at jeg tager hele turen rundt i organisationen, og får udarbejdet en DNA. På den måde bliver det også muligt at se, HVOR i organisationen der er et slip, som bør kittes. 

DIAGNOSE PÅ ORGANISATIONENS DNA PROFIL