ACT//CREATE

 

Er der huller i skroget

Det er egentligt ret enkelt, for hvis der er huller i skibets skrog, så synker det. Derfor er det vigtigt at have styr på, at alt er optimeret, inden skibet sættes i havet, og det er også vigtigt ind i mellem at tage det på land og tjekke det efter i sømmene.  

Selvom din virksomhed har en gennemarbejdet strategi og fastlagte mål, så kan der opstå uforudsete ting i processen. Det er rimeligt overskueligt at tegne ruten ind på søkortet – men det er først, når I sejler derudaf, at alle udfordringerne kommer.  

Hvordan?  

Vi hjælper jer med at sikre, at udgangspunktet er optimalt. Ruten er korrekt, skibet passer til formålet, personalet er det rigtige, og kaptajnen står sikkert ved roret – klar til at tage de bedste beslutninger selv med kort varsel.  I vores værktøjskasse har vi forskellige metoder til processen. Der er ikke to ens tilfælde – så vi sammensætter dette ud fra hver enkelt specifik situation. 

DNA-PROFIL

Et program til organisationer, som er på vej ind i en længere proces omkring intern og ekstern profilforståelse. Vi sammensætter et individuelt og skræddersyet program til den konkrete organisation ud fra et indledende møde. Vi kommer med et udspil, og med nogle input til eventuelle blindspots, som I bør være opmærksomme på. Programmet kan bla. indeholde konceptudvikling og personaleindblik med workshops og værktøjer tilrettet jeres virksomhed.

I forløbet arbejder vi både med interne og eksterne processer. Et intenst boost som styrker hele virksomheden og ruster jer til at gennemføre beslutninger fremadrettet. 

Programmet løfter til vækst og fremdrift på en måde, så organisationen efter processen er selvkørende. Værktøjer og rutiner er implementerede sammen med den rette viden.


Vi udregner et tilbud ud fra et indledende brief, hvor vi sammen fastlægger ruten samt destinationen.


KONTAKT

ABONNEMENT

Sparring & fastholdelse af DNA-PROFIL

Få konkret sparring, når der skal tages beslutninger der vedrører værdier, kultur og branding. Det kan eks. være i forbindelse med:

  • Ansættelser
  • Sparring til ledelsen (måske den svære samtale)
  • Brainstorm og workshops
  • Visuel identitet

Hvad er NEXT STEP i organisationen, hvor det handler om at få overenstemmelse mellem ideer og opgaver samt planlægning. Materialer til visuel identitet fastholdes og skaber rød tråd i forhold til helheden og produceres af vores grafiske team.


10 timer - pris: Kr.  6.250,- ex moms 

eller få lavet et tilbud på en konkret opgave

Logo_messingupay_300png

Tel: +45 2391 2594 · Mail:  act@navigazion.com · www.navigazion.com