KLIPPEKORT
FREELANCE VEJLDER & UNDERVISER

Ved denne flexible ordning kan jeg eller vi bruges til flere støttesager eller læringsforums på samme tid. Har i en akut situation, kan vi rykke ud med kort varsel. Vi kan hyres ind i en periode eller på en konkret sag eller opgave. Jeg eller vi varetager både enkeltpersonssager samt grupper.


AKUT FAMILIE OPGAVE
" Vi vidste simpelt hen ikke hvad vi skulle stille op, ved at Bjarne og Birgitte kom på vores søns sag, skete der noget, som vi aldrig havde turde håbe på. Et system som har slidt os op og næsten gjort os syge i næsten 10 år, blev løst på ganske få måneder - de kan noget ANDET. Vi er stadig i gang med fastholdelse - vi er ovenud lykkelige."

Annette Fritsdal Hansen

Det er muligt at købe en flexible ordning til læring, gruppearbejde og enkeltsager. Denne ordning giver institutioner og organisationer der arbejder med mennesker, mulighed for at indsætte os i en akut situation eller i en periode, uden at skulle et langsommeligt system igennem eller en evt. ansættelse. Vi aftaler blot hvordan og hvad i ønsker og hvor meget vi skal arbejde med den enkelte sag eller opgave. Der vil ikke være spildtimer eller overflødig snak. Det handler om at have tillid til at vi alle gør vores bedste og at alle selvfølgelig kan redegøre for opgaven. Kommunikation er vigtigt og vi aftaler i hvorledes i ønsker kommunikationen skal foregå, og til hvem. SÅ nemt kan det faktisk være at sætte action på! Kontakt os for at høre, HVAD vi kan byde ind med.

BRUG ORDNINGEN TIL

Familievejledning:

Familien modtager intuitiv sparring og rådgivning som er en kombination af mig som behandler, vejleder og "børnevoksen", der har et godt tag på børnene og derfor hurtigt skaber tillid. Mine indblik handler meget om at blindspotte, og dermed hjælpe familie/barnet med at se verden i et andet perspektiv, eller forstå de mønstre som er med til at skabe ubalancen.

Brug ordningen til §52.3.3 samt $52.3.6 i henhold til støttevejledning.

Intern sparring i organisationen:

Vi ved at den type arbejde der har med mennesker at gøre kan slide unødigt på de ansatte. Der er derfor ofte sygdom og fravær, som også giver en afsmitning på de mennesker som er afhængige af hjælpen. Ved at mindske fravær i organisationen, vil det skabe positive ringe og oplevelsen af samarbejdet vil føles mere glidende. Det handler om at skabe tillid til beslutninger og at være på samme frekvens.

Undervisning på kurser, skoler mv:

Brug ordningen til undervisning eller mentorarbejde i grupper. Vi/jeg kan puttes ind i en temadag, en fagdag, som et forløb med et aftalt omdrejningspunkt samt input til interne læringsmiljøer mv. Det er helt op til jer. Vi arbejder energetisk, og kan byde ind med lidt andre vinkler på børnene, trivsel, metoder, værktøjer - både til voksne og børn.Sådan foregår det...

 • I betaler kun pr. minut der bruges pr. opgave
 • Administrationen får en månedlig oversigt over hvilke opgaver der er løst.
 • Inden klippekortet udløber vil du modtage en mail om mulighed for "optankning af tid".
 • Klippekortet har ingen udløbsdato, og skal derfor ikke bruges inden for en bestemt tid.
 • Fordelagtigt udviklings,- og læringsværktøj 

Hvad kan i bruge ordningen til:

 • Familievejledning der fremmer trivsel/forståelse.
 • Deltage til skolesamtaler/samtaler der gør barnet utryg.
 • Samtaler med barnet/familie som tillidperson. Evt til sensitive, angstramte eller børn med skoleværing mv.
 • Familieprojekter med fokus på indre potentiale og ryk.
 • Gruppesamtaler - både internt eller eksterne behov.
 • Sparring vedr. trivsel/potentiale. 
 • Mindske stress/depression og deraf sygefravær.
 • Undervisning, temadage og fagdage internt og eksternt.

Kontakt os for at lave en unik løsning til jer

PRIS PÅ KLIPPEKORT

Det er muligt at købe mine kompetencer og tid solo eller det kan være kombineret med familerådgiver. Vi kan også udarbejde et specifikt timeantal der passer til jeres opgaver. 25 timers klippekort // Birgitte solo

Kr. 19.500,-

Pris er indregnet moms

25 timers klippekort // plus Bjarne Dalhøj

Kr. 39.000,-

Pris er indregnet moms


Jeg/vi arbejder og kører hovedsageligt på Fyn/Syddanmark.  Ordningen fungerer som et klippekort, hvor hvert minut tælles pr. opgave, hvilket inkludere kørsel, forberedelse samt overlevering. Det vil være enkelt og ligetil at se sig ud af opgaverne på timeregnskabet. Klippekortet kører kontinuerligt indtil i beder om at det skal afbrydes, eller vi laver en fast aftale.

Kreativ Magiker · Tel: +45 2254 1743 · Mail:  birgitte@navigazion.com · CVR: 39180782 · www.navigazion.com