HVAD ER INDDANNELSE?

Navigazion går til hver case med et holistisk helhedssyn, for at se bredere og for ikke at symptombehandle. Indsatsen handler om at højne det intellektuelle intuitive i koblinger mellem indre og ydre miljøer. Det vil sige mennesker mellem mennesker og mennesker mellem miljøer. Alt i alt bunder det i indre og ydre trivsel, og for at forstå hvorfor en mistrivsel opstår, skal der laves en form for kortlægning af opgavens karakter, så den helt rigtige inddannelses indsats kan iværksættes og implementeres. Inddannelse er det nye sort - og nok en kombi af holistisk menneskesyn, forståelse for epigenetik, intelligente celler og værktøjet handler om, at kunne spotte - kende forskel og iværksætte den mest virkningsfulde indsats - og det mener jeg at flere kan lære.


Inddannelse er i øvrigt det ord jeg har opfundet som kobles uden på uddannelse. Uddannelse er tillært talent, som vi kan øve os i at praktisere. Inddannelse er den indre viden som mennesket allerede besidder, men som er puttet væk og derfor skaber forvirring og frustrationer - til tider selvhad. 

Når jeg benytter inddannelse til at arbejde med metoder, værktøjer, vejledning, kommer vi et spadestik dybere. Med den viden i bagagen, kan der spottes længere ud, og hullerne bliver tydeligere og der spottes også, HVORFOR og HVOR symptomet opstod. Et værktøj jeg mener flere bør kende og kunne indsætte som en metode.

Indsatsen sammensættes individuelt for at understøtte fagfaglige kompetencer:

Indsatsen er et tilbud til organisationen om at lave adfærdsændringer på et dybere plan, med læring og værktøjer til at arbejde videre med, når forløbet er afsluttet. Jeres nye ambassadører for værktøjerne, bliver i stand til at formidle læringen videre.

 
Til virksomhedens ansatte, for at støtte udvikling og passion
Til undervisere der har brug for personlige redskaber og til klassen
Til pædagogens hverdag, der støtter barnet (dermed helheden og familien og institutionen)
Til den personlige udvikling og ønsket om mere viden om intuition som intelligens forståelse.
Eksterne holistiske sessioner med inkluderet læring/viden.
Til ledelsen, der har brug for mere dybde i forståelse af medarbejdere.

Inddannelse handler om intelligent intuition

Inddannelse betyder at vide, genkende og leve efter sin essens og kerne. At kunne kende forskel på energier og samtidig at kunne løfte egen energi, men også andres. Du vil være en af dem i flokken der kan balancerer andre end dig selv, og samtidig give fif og input til at flytte fokus samt at spotte helheden. Dette kan implementeres i et miljø internt i den enkelte, men også i en situation eller et eksternt miljø, og kan bruges til at ændre adfærdsmønstre samt trivsel generelt.

Vi har hver vores erfaringer med fra livet, vores fagkompetencer og vores intuition til at spotte - og det hele er noget jeg vil koble sammen, synliggøre, beskrive og give øvelser til at arbejde med. Når vi begynder at forstå - med vores hjerner, hvad det er vi selv skaber og hvad vi selv blokerer for, kan vi tage bevidste valg og dermed føle os mindre i tvivl og mere empowered. Den indgang og det ansvar man tager for sit eget liv, kan sagtens blandt andet starte med børnene - og de har en helt anden adgang til at mærke hvad der er rigtigt og forkert for dem - og den indgang er genial til det her inddannelse. Der arbejdes med mange lag af de indre energier og hvordan de kan omsættes til unikke metoder og redskaber for den enkelte.

De begrænsende tanker lammer vores handlinger i en sådan grad, at det kan ende med at være en total ødelæggelses strategi for vores liv. Men ofte opdager man slet ikke at man "gør" det. For det er sneget sig ind i mange forskellige overbevisninger i årevis og generationer. Det vi giver indblik og forståelse for ved at trække INDDANNELSE ind i en kontekst med læring, er at mange af de her overbevisninger og grundviden i den enkelte, kan have en påvirkning på tilstedeværelse i skolen, på jobbet, derhjemme, i sengen - ja, kort sagt overalt, og derfor er vi begrænset pr. automatik - hvilket slet ikke er nødvendigt!


TRIVSEL OG SYMPTOMBEHANDLING

Indsatsen handler om at højne det intellektuelle intuitive i koblinger mellem indre og ydre miljøer. Det vil sige mennesker mellem mennesker og mennesker mellem miljøer. Alt i alt bunder det i indre og ydre trivsel, og for at forstå hvorfor en mistrivsel opstår, skal der laves en form for kortlægning af opgavens karakter, så den helt rigtige inddannelses indsats kan iværksættes og implementeres. Inddannelse er det nye sort - og nok en kombi af holistisk menneskesyn, forståelse for epigenetik, intelligente celler og værktøjet handler om, at kunne spotte - kende forskel og iværksætte den mest virkningsfulde indsats - og det mener jeg at flere kan lære. Ofte symptombehandler vi i stedet for at finde/spotte årsagen.

INDDANNELSE TIL:

 • Børn og unge området
 • Ledelses udvikling
 • Medarbejder pleje / trivsel
 • Bestyrelses kontakt
 • Ejerforhold
 • HR afdeling / AKT mv


FACILITERING AF:

 • Branding identitet
 • Teamwork/building
 • Ny retning - konceptudvikling
 • Intern kultur og adfærd
 • Indre og ydre identitet
 • Destination som helhed
 • Intuition som værktøj


IDEER

 • Sorggrupper
 • Temadage
 • Workshops
 • Emneuge
 • Fag kursus
 • Identitets udvikling
 • Adfærdsændring/miljø