LEDERPROGRAM

Fire måneder med fire undervisningsdage og seks 1:1 samtaler

Programmet vil hjælpe dig med at blive en endnu bedre leder ved at opnå balance i dig selv. Det giver mere ro i dit liv, og du kan dermed bidrage med en fornemmelse af stabilitet og overblik på din arbejdsplads, selvom der sker konstante forandringer i vores omverden.

At skabe ro og stabilitet i sig selv og dermed også omkring sig er en fundamental egenskab, som kan trænes op. Som leder er det ikke længere nok at kunne lede og fordele arbejdsopgaver, du skal kunne motivere, inspirere og ikke mindst fastholde de rigtige medarbejdere. Der er mange forskellige definitioner af, hvad en god leder er, men i takt med at omverdenen er så foranderlig, så stilles der nye krav til, hvad lederen rummer af egenskaber.

Lederens opgave består også af at kunne skabe den rette ramme og et godt arbejdsmiljø for sine ansatte. På den måde er der størst mulighed for at alle kan præstere hver dag. Det er krævende på en anden måde, for det betyder at en leder skal inddrage sin person i sit job. Der er ikke længere skelnen mellem, hvem du er privat og hvem du er på arbejde, hvilket i sig selv er en god ting, fordi du dermed giver dig selv lov til at være dig selv hele tiden.

Du opnår balance i livet, når du først og fremmest har balance i dig selv. Du ved hvem du er og du ved hvad du er. Du kan stå ved, hvad dine handlinger og tanker er, fordi du accepterer dig selv på godt og ondt. Du ved, at der skal være en sund balance mellem følelse og fornuft, når du tager beslutninger. Din fornuft hjælper dig med at finde fakta, som kan give dig sammenligningsgrundlag, og du stoler på din egen dømmekraft, når du kan mærke, hvad den rigtige beslutning er. Det er ikke længere en stressfaktor at skulle tage beslutninger, for du har accepteret, at du er også bare et menneske, der kan tage fejl, men du sørger for at lære af det. Du sørger også for, at andre lærer af det.

Ved at være i balance skaber du en ro omkring dig, og det er med til at sikre stabiliteten - selv når verden omkring os ændrer sig konstant.

Din indre ro og balance er en tilstand, som er første skridt på vejen. Dernæst er opgaven at videregive denne til organisationen. For der er ikke nogen større gevinst ved, at du selv besidder ro og balance, hvis din organisation præges af uro. Der skal udvikles en stemning af gensidig accept og anerkendelse i organisationen gennem gode relationer og fælles værdier og formål. Når din organisation føler sig som en helhed, som fælles ansvarlige for hinanden og for opgaverne – som en lille familie – så løfter alle samlet. De løfter hinanden, de løfter opgaverne, og de samskaber en balance, som ikke kun bidrager til deres jobudførelse, men også til deres mentale tilstand.

Forestil dig, hvordan det vil være at føle mentalt overskud hver dag, også når der opstår en uforudset situation, som kræver handling her og nu. Du stoler på dig selv og dine medarbejderes intentioner om at udvikle og fastholde en organisation i balance. Så hvis nogen eller noget skubber til vores balance, så holder vi vejret og genfinder den.

Balance i livet vil medvirke til, du bliver et bedre menneske, der kan hjælpe andre, så de også kan få balance i livet.


FORLØB:

Forløbet indeholder fire hele undervisningsdage fordelt over fire måneder samt løbende kontakt til underviser enten online eller direkte.

Gennem et fælles forum bliver dagens emner løbende vendt via artikler, inspiration, egne erfaringer eller indlæg omkring konkrete situationer.

Efter modul 1, 2 og 3 følges op med 2 stk 1:1 samtaler á 1-1½ time med underviser, hvor emnet er efter eget valg. Det kan eksempelvis være sparring omkring et aktuelt emne på arbejdspladsen, netværk eller i andre relationer.

Forløbet afsluttes med individuelle samtaler. Formålet med samtalen er at sikre, hvordan du kan fastholde og udbygge din nye tilgang til dig selv og dine relationer.


UDBYTTE

Efter forløbet vil du stå stærkere i forhold til:

 • At forstå hvad balance handler om, og hvordan du opnår balance  
 • At forstå hvem du selv er og hvad dit formål er
 • At have viden om relationers betydning for et godt arbejdsklima/samarbejde
 • At være en god leder, der anerkendes for både hvad du er og hvem du er.
 • At styrke din organisation gennem forståelse og samskabelse

Undervisningsdage:

20. august 2019 kl. 8.30 – 15.30


10. september 2019 kl. 8.30 – 15.30


08. oktober 2019 kl. 8.30 – 15.30


12. november 2019 kl. 8.30 -15.30   Programmet indeholder:
 • Fire undervisningsdage
 • Løbende kontakt og sparring
 • 6 x 1:1 samtaler samt afsluttende samtale
 • Online forum
 • Forplejning - (kaffe, te, vand, frugt, frokost)

Kr. 19.750 inkl. moms

Bemærk: max 10 deltagere

(i specielle tilfælde kan forløbet tilrettes individuelt, kontakt os for nærmere aftale)


Program og tilmelding

Dag 1

Introduktion  

 • Hvad er dit udbytte med denne uddannelse?
 • Hvorfor er det vigtigt for dig?

Helhed og Balance

 • Hvad betyder det at have balance og helhed i livet - privat og arbejdsmæssigt?

Identitet & Formål

 • Hvad er min identitet?
 • Hvad er mit formål?
 • Hvor finder jeg svaret på det? 

Dag 2

Kommunikation & Forståelse

 • Hvordan kommunikerer du med dine kolleger?
 • Hvilke muligheder har du for at blive bedre til at kommunikere/udtrykke dig tydeligt?

Forstår du dine kolleger?

 • Hvad betyder det at have forståelse for hinanden?
 • Forstår du dine egne handlinger/tanker?
 • Hvilken sammenhæng er der mellem Identitet & Formål og Kommunikation & Forståelse?

Dag 3

Kompetencer og potentiale

 • Hvilke kompetencer har du?
 • Hvilke kompetencer har du – som du ikke bruger?
 • Hvad med dine medarbejdere?
 • Hvordan ser du deres kompetencer og potentiale?
 • Hvad kan du bruge det til?

Relationer og roller

 • Hvilken betydning har relationer?
 • Hvordan skabes relationer?
 • Hvilken betydning har roller?
 • Hvordan opstår roller?
 • Hvad kan forståelse for relationer og roller give dig som leder?
 • Hvorfor er det vigtigt for dig som leder at kunne se sammenhængen mellem Relationer & Roller med Identitet & Formål?

Dag 4

Samspil

 • Hvad giver samspillet mellem alle elementerne dig som leder og som privatperson?
 • Hvordan fastholder vi balancen i os selv og i forhold til vores team/organisation?
 • Opsamling på forløbet
 • Vi kobler dagens emner sammen med dag 1, 2 og 3

Underviser:

Ghita Kuhlmann, HD-A samt
partner i firmaet Navigazion.

Hun har tidligere undervist i Afsætningsstrategi samt Ledelse i Praksis og har gennem mange år arbejdet som beskikket censor i begge fag samt i Afgangsprojekt Ledelse og Afgangsprojekt Handel og Markedsføring.

Ghitas ledelsesmæssige baggrund kommer fra forskellige lederstillinger indenfor bygge- og anlægsbranchen og som projektleder på reklamebureau.

Ghita er ophavsmand til programmet samt den tilhørende model. Det er udviklet med inspiration fra egne oplevelser, erfaringer og refleksioner fra sit erhvervsliv.

Logo_messingupay_300png

Tel: +45 2391 2594 · Mail:  act@navigazion.com · www.navigazion.com