The Map of Flow & Alignment

Hvordan beskriver man kort og simpelt vejen til et mere roligt arbejdsliv? Det er en lang proces, hvor alle de komplicerede enkeltdele skal inddrages, blandes, sorteres og – ikke mindst gøres skarpere.

Vi kan ikke undgå at have lidt turbulens i vores liv ind i mellem. Vi kan trods alt ikke styre, hvad der foregår omkring os, og kaosteorien påviser også, at selv den mindste påvirkning på den anden side af kloden, kan have stor indflydelse på vores hverdag.

Men kan vi overhovedet gøre noget? Ja, vi kan være så meget i balance med os selv og andre, at vi er hurtige til at genfinde balancen, når vi bliver skubbet til. For vi bliver skubbet til tit, og det er en del af livet. At genfinde balancen kræver god selvindsigt og ikke mindst selverkendelse. Til gengæld er det en god investering at bruge tid og energi på .

The Map of Flow and Alignment - Titlen henviser til, at det er vejen til mere flow i livet. Flow forstås som de små bølgeskvulp, der skubber til os en gang i mellem. Modsat de store bølger, der kaster os rundt uden at vi kan gøre noget. Alignment – når vi lærer at justere løbende. Så Flow og Alignment er begreber, der dækker over dét at blive skubbet lidt til, og vores evne til hurtigt at finde tilbage i vores balance igen.

Det skal ses som en vejviser, et oversigtskort, som vi hele tiden kan bruge som kompas. Hvor skal vi justere, når vi bliver skubbet til – så vi igen kommer tilbage i balance.

Oversigtskortet er ikke så nemt at skitsere, for en skitse bliver endimensionel – og oversigtskortet skal bruges og opfattes flerdimensionelt. Ikke som flader, men som elementer/energier, der flyder ind over hinanden, og dermed skaber flere dimensioner.

Der er grundlæggende fire byggesten, der skal være på plads. Men den endelige effekt kommer først, når vi oplever samskabelsen mellem byggestenene – dér hvor det ekstra opstår. Det er en proces, der er konstant i gang, men jo bedre vi bliver til at kende til det den – jo nemmere er det at nyde processen i stedet for at kæmpe imod.

Logo_messingupay_300png

Tel: +45 2391 2594 · Mail:  act@navigazion.com · www.navigazion.com