ER DU LEDER?

At skabe ro og stabilitet i sig selv og dermed også omkring sig er en fundamental egenskab, som kan trænes op. Som leder er det ikke længere nok at kunne lede og fordele arbejdsopgaver, du skal kunne motivere, inspirere og ikke mindst fastholde de rigtige medarbejdere. Der er mange forskellige definitioner af, hvad en god leder er, men i takt med at omverdenen er så foranderlig, så stilles der nye krav til, hvad lederen rummer af egenskaber.


En gruppe følges ad og kan sparre med hinanden på undervisningsdagene. Udover det fælles forum er der også 1:1 sessioner med fokus på den enkeltes behov. Forløbet har en intuitiv tilgang, hvor underviser bruger sin intuition som en naturlig tilgang sidestillet med den rationelle tilgang. Denne tilgang vil du få indsigt i, så du selv kan bruge det i din hverdag som leder.


Vi kommer ind og arbejde med emner, som har indflydelse på gamle vaner, mønstre og måder at se verden på. Det kan vi ikke ændre på en dag. Det er en proces, der skal arbejdes på hver dag. Derfor arbejder vi med emnerne den efterfølgende tid gennem samtaler/sparring ud fra dine personlige oplevelser/udfordringer konkret i din arbejdsdag. Derfor skal det tage den tid - så du får det ind som nye vane/mønster.

Det er ikke altid nemt at skulle sidde med ansvaret for både mennesker og driften. Det kan oftest føles meget ensomt – det behøver det ikke. Ledersparring kan foregå som faste aftalte møder og som dag-til-dag kontakt, - alt efter dit behov for sparring.

  • Bliv bedre til at give klare beskeder
  • Forstå dine kolleger
  • Forstå din rolle i organisationen
  • Hvordan du bruger din intuition
 

Logo_messingupay_300png

Tel: +45 2391 2594 · Mail:  act@navigazion.com · www.navigazion.com