PERSONLIG UDVIKLING

Lederens opgave består også af at kunne skabe den rette ramme og et godt arbejdsmiljø for sine ansatte. På den måde er der størst mulighed for at alle kan præstere hver dag. Det er krævende på en anden måde, for det betyder at en leder skal inddrage sin person i sit job. Der er ikke længere skelnen mellem, hvem du er privat og hvem du er på arbejde, hvilket i sig selv er en god ting, fordi du dermed giver dig selv lov til at være dig selv hele tiden.

Din indre ro og balance er en tilstand, som er første skridt på vejen. Dernæst er opgaven at videregive denne til organisationen. For der er ikke nogen større gevinst ved, at du selv besidder ro og balance, hvis din organisation præges af uro. Der skal udvikles en stemning af gensidig accept og anerkendelse i organisationen gennem gode relationer og fælles værdier og formål. Når din organisation føler sig som en helhed, som fælles ansvarlige for hinanden og for opgaverne – som en lille familie – så løfter alle samlet. De løfter hinanden, de løfter opgaverne, og de samskaber en balance, som ikke kun bidrager til deres jobudførelse, men også til deres mentale tilstand

Forløbets varighed:

Forløbet vil vare over nogle måneder, fordi hvert modul omhandler emner, som skal have tid til at blive en naturlig del af dig og dine daglige arbejdsrutiner.

Vi kommer ind og arbejde med emner, som har indflydelse på gamle vaner, mønstre og måder at se verden på. Det kan vi ikke ændre på en dag. Det er en proces, der skal arbejdes på hver dag. Derfor arbejder vi med emnerne den efterfølgende tid gennem samtaler/sparring ud fra dine personlige oplevelser/udfordringer konkret i din arbejdsdag. Derfor skal det tage den tid - så du får det ind som nye vane/mønster.

UDBYTTE

Efter forløbet vil du stå stærkere i forhold til: 

 •     At forstå hvad balance handler om, og hvordan du opnår balance
 •     At forstå hvem du selv er og hvad dit formål er
 •     At have viden om relationers betydning for et godt arbejdsklima/samarbejde
 •     At være en god leder, der anerkendes for både hvad du er og hvem du er.
 •     At styrke din organisation gennem forståelse og samskabelse


Personligt program:

Programmet tilpasses dig og dine muligheder for sparring 

Kr. 19.750 inkl. moms


Indhold:

 1. Lærer dig selv bedre at kende, så du ved hvad dine styrker er, og hvor du kan blive endnu bedre som leder, kollega, menneske. På den måde står du også stærkere, når du skal tage beslutninger i pressede situationer.
 2. Lærer at kommunikere bedre og nemmere med andre mennesker ved at kende til, hvad der ligger bag måden vi kommunikerer på, og måden vi forstår på.
 3. Lærer at se om dine egne kompetencer bliver brugt rigtigt, og om du har potentiale til noget mere/andet. Ligeledes lærer du at gøre det samme med dine kolleger.
 4. Lærer at skelne mellem kolleger og relationer, og hvad du kan bruge den viden til. Du lærer også at spotte roller blandt kollegerne, samt fastslå om disse roller er til gavn for organisationen og ikke mindst den enkelte.
 5. Lærer at se fordelene ved at kunne kombinere din nye viden til at få øje på nye vinkler i din organisation
 6. Lærer at finde din egen balance – og balancen med dine kolleger. Det medvirker til en mere stabil hverdag, hvor det ikke føles stressende at skulle træffe nye beslutninger på kort tid.

Underviser:

Ghita Kuhlmann, HD-A samt
partner i firmaet Navigazion.

Hun har tidligere undervist i Afsætningsstrategi samt Ledelse i Praksis og har gennem mange år arbejdet som beskikket censor i begge fag samt i Afgangsprojekt Ledelse og Afgangsprojekt Handel og Markedsføring.

Ghitas ledelsesmæssige baggrund kommer fra forskellige lederstillinger indenfor bygge- og anlægsbranchen og som projektleder på reklamebureau.

Ghita er ophavsmand til programmet samt den tilhørende model. Det er udviklet med inspiration fra egne oplevelser, erfaringer og refleksioner fra sit erhvervsliv.


Logo_messingupay_300png

Tel: +45 2391 2594 · Mail:  act@navigazion.com · www.navigazion.com